Fotowoltaika

Systemy fotowoltaiczne umożliwiają redukcję, a nawet eliminację kosztów zakupu energii elektrycznej. Stanowią źródło darmowej energi bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska.

Jak zbudowany jest system?

Bez względu na na wielkość zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej każda z nich składa się z określonych kompnentów składowych.
Najważniejsze elementy składowe to:

  • generator w postacji ogniw fotowoltaicznych montowanych na dachach i konstrukcjach naziemnych. Promieniowanie słoneczne zamieniają na energię elektryczną prądu stałego. Energetyka zawodowa związana jest z prądem przemiennym dla tego też, niemożliwe jest bezpośrednie podłączenie generatora czyli paneli fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej.
  • inwerter, nazywany często falownikiem badź przetwornicą konwertuje enrgię prądu stałego na energię pradu przemiennego. Jest niezwykle ważną składową całego systemu. Realizuje wiele funkcji kontrolnych i zabezpieczających. Do jego zadań należy wyznaczenie optymalnego punktu pracy połączonych w łańcuch paneli fotowoltaicznych, pomiar parametrów elektrycznych związanych z bezpieczeństwem ptracy. Inwerter mierzy rezystancję izolacji obwodu pradu stałęgo, zabezpiecza odbiorniku przed ryzykiem przekroczenia dopuszczalnego napięcia znamionowego.
  • układy zabezpieczeń, należą do nich zarówno zabezpieczenia po stronie napięcia stałego jak i sieci energetycznej. Prawidłowo wykonany układ zabezpieczeń powinien minimalizować skutki przepięć elektrycznych, posiadać odpowiednie zabezpieczenia nadpradowe oraz antyporażeniowe tzw. „różnicówki”. Oczywiście każda instalacja może zostać inaczej wykonana, w każdym przypadku komponenty konfugurowane są aby zapewnić optymalną pracę systemu PV.
  • instalacja elektryczna składa się z przewodów i osprzętu elektrycznego prądu stałego między generatorem i inwerterem a także przewodów i kabli energetycznych prądu przemiennego. Przewody pradu stałęgo produkowane są w odpowiednich wersjach konstrukcyjnych. Rdzeń przewodu stanowi skrętka miedziana. Cechą charakterystyczną przewodów solarnych jest mocna podwójna izolacja odporna na promieniowanie UV.
  • uziemienia i elementy wyrównawcze są podstawą prawidłowego wykonanaia systemu fotowoltaicznego. Wpływają na bezpieczeństwo ekesploatacji użytkownika i urzadzeń. Połączenia wyrównawcze zapobiegają przed powstaniem różnicy potencjałów elektrcznych na elementach i konstrukcjach metalowych. Uziemienia zabezpieczają instalację przed skutkami przepięć o różnej naturze.
  • elementy konstrukcyjne i montażowe są to zarówno konstrukcje, profile i kształtowniki metalowe. Mogą być wykonane ze stali-najczęściej ocynkowanej lub z aluminium. Są dostępne kompletne systemy konstrukcyjne przeznaczone dla różnych miejsc i sposobów instalacyjnych.

Czy inwestycja się opłaca?

Uzasadnienie ekonomiczne jest bodźcem determinujacym szereg naszych działań. Technologie fotowoltaiczne wymagają nakładów finansowych. Okres zwrotu inwestycyjnego jest zależny od wybranych rozwiązań oraz mocy jnstalacji. Najczęściej czas zwrotu poniesionych kosztów to przedział 5-8 lat. Biorąc pod uwagę programy wsparcia takie jak „Mój Prąd” budowa własnej elektrowni jest z pewnością uzasadniona. W efekcie mamy przecież znaczną redukcję lub nawet pozbycie sie rachunków za energię elektryczną ( w przypadku klienta inwywidulanego).

Czy system jest trwały?

Z pewnością prawidłowo zbudowana instalacja fotowoltaiczna będzie służyła wiele lat. Generator czyli panele fotowoltaiczne są bardzo trwała. Producencji gwarantują zachowanie odpowiednich parametrów technicznych nawet przez 20 lat. Należy pamiętać o tym, że pierwsze ogniwa fotowoltaiczne pracują przez dziesiątki lat na satelitach okołoziemskich zapewniając ich zasilanie w energię elektryczną.