Program Czyste Powietrze - Pajęczno i łódzkie

Program Czyste Powietrze w Polsce jest inicjatywą rządową mającą na celu poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z sektora komunalno-bytowego. Program ten został uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i jest skierowany głównie do właścicieli budynków jednorodzinnych. Jego głównym celem jest wsparcie finansowe dla tych, którzy chcą wymienić stare, nieefektywne piece grzewcze na nowoczesne, bardziej ekologiczne rozwiązania oraz przeprowadzić termomodernizację budynków.

Jak działa dofinansowanie Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze działa na zasadzie udzielania dotacji oraz preferencyjnych pożyczek na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków. Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie finansowe przy wymianie źródeł ciepła, takich jak piece i kotły na paliwa stałe, na bardziej ekologiczne rozwiązania, np. pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo program obejmuje dofinansowanie na prace związane z termomodernizacją budynków, w tym ocieplenie ścian, dachów, wymianę okien i drzwi oraz modernizację systemów wentylacyjnych.

Kto może wziąć udział w programie?

W programie Czyste Powietrze mogą wziąć udział właściciele oraz współwłaściciele budynków jednorodzinnych, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną swoich domów. Aby zakwalifikować się do programu, uczestnicy muszą spełniać określone kryteria dochodowe, co ma na celu wsparcie przede wszystkim tych gospodarstw domowych, które najbardziej potrzebują pomocy finansowej na realizację takich inwestycji. Wnioski o dofinansowanie można składać przez internet, co ułatwia dostęp do programu i przyspiesza proces przyznawania dotacji.
Już teraz dofinansowania Czyste Powietrze przynoszą zauważalne efekty w Polsce. Od momentu jego uruchomienia w 2018 roku, złożono tysiące wniosków o dofinansowanie. Dzięki temu wymieniono wiele starych kotłów grzewczych na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Te zmiany mogą poprawić jakość powietrza i pozytywnie wpłynąć na zdrowie mieszkańców.

Program Czyste Powietrze – Pajęczno i reszta województwa łódzkiego

Województwo łódzkie jest jednym z regionów, które aktywnie uczestniczą w programie Czyste Powietrze. Dzięki wsparciu ze strony władz regionalnych mieszkańcy mają dostęp do informacji i pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Do tej pory w samej Łodzi złożono ponad 3 tysiące wniosków, co przełożyło się na przeprowadzenie licznych prac termomodernizacyjnych. W wyniku tych działań jakość powietrza w regionie stale się poprawia.