Zakres prac serwisowych

Czynności serwisowe możemy podzielić na trzy zasadnicze grupy w zależności od tego w którym momencie i jakich okolicznościach będą wykonywane:
 • uruchomienie (dla urządzeń zainstalowanych przez naszą firmę innego instalatora
 • przeglądu technicznego, związanego z wykonywanymi najczęściej coroczne planowanymi pracami serwisowymi
 • w przypadku awarii powstałej na skutek zdarzeń losowych

Wykonywane przez nas usługi serwisowe obejmują wiele czynności kontrolnych pomiarowych i regulacyjnych. Posiadamy nowoczesną bazę sprzętową gwarantującą wykonywanie usług technicznych na najwyższym poziomie. Poniżej zostały zestawione najważniejsze urządzenia wykorzystywane przy pracach serwisowych.

Kotły grzewcze na gaz i olej opałowy:

 • zestaw podstawowych narzędzi ręcznych
 • analizator spalin Ecom Plc
 • urządzenia do pomiaru ciśnienia oleju
 • urządzenia elektroniczne do pomiaru ciśnienia gazu
 • urządzenie elektroniczne do pomiaru podciśnienia na palniku
 • wielofunkcyjny multimetr elektryczny

Pompy ciepła:

 • zestaw podstawowych narzędzi ręcznych
 • kompleksowe wyposażenie zalecane przez Urząd Dozoru Technicznego w Częstochowie wynikające z ustawy F-gazowej.

Fotowoltaika:

 • zestaw podstawowych narzędzi ręcznych
 • wielofunkcyjny multimetr ręczny
 • wielofunkcyjne urządzenie dla pomiarów parametrów elektrycznych marki Sonel typu MPI530

 

Na przykładzie kotła gazowego przedstawimy zakres i mnogość prac oraz czynności kontrolnych i pomiarowych realizowanych podczas corocznego przeglądu i konserwacji kotła. 

Najczęściej wykonywane czynności to:

 • sprawdzenie działania palnika po przybyciu do kotłowni
 • wyłączenie kotła
 • odłączenie zasilania elektrycznego
 • zamknięcie zaworu doprowadzającego gaz
 • zdemontowanie obudowy kotła i osłon wewnętrznych
 • demontaż palnika i elementów zmieszania paliwa
 • demontaż wewnętrznych elementów wymiennika (zawirowaczy i tulbolizerów)
 • czyszczenie wymiennika głównego (mechaniczne, wodą pod ciśnieniem, chemiczne)
 • czyszczenie pojemnika kondensatu oraz udrożnienie trasy przepływu kondensatu
 • spuszczenie wody z kotła i ponowne napełnianie kotła wodą oraz odpowietrzenie (w przypadku konieczności demontażu wymiennika kotłowego)
 • czyszczenie wkładów filtracyjnych przy pompach obiegowych
 • czyszczenie elementów zmieszania paliwa, elektrod zapłonowych
 • ocena stanu technicznego elementów eksploatacyjnych i ich wymiana
 • sprawdzenie naczyń przeponowych systemu grzewczego oraz c.w.u.
 • ponowne uruchomienie kotła
 • sprawdzenie szczelności wodnej urządzenia
 • sprawdzenie szczelności gazowej
 • sprawdzenie parametrów zasilania gazem (ciśnienie statyczne i dynamiczne)
 • regulacja kotła gazowego z wykorzystaniem analizatora spalin
 • regulacja z wykorzystaniem elektronicznych manometrów
 • sprawdzenie szczelności komina i jakości powietrza do spalania
 • wizualna ocena pomieszczenia kotłowni pod kątem wentylacji
 • sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
 • sprawdzenie  obecności błędów w rejestrze automatyki ich analiza i usunięcie
 • zmiany parametrów regulacji na życzenie klienta

Zwieńczeniem wykonanej pracy serwisowej jest sporządzenie protokołu serwisowego dotyczącego zakresu i rodzaju wykonanych czynności. W protokole serwisowym zawarte są dokładne dane urządzenia, zaleceni i uwagi związane z dalszą eksploatacją.