Kolejność wykonywania prac budowlanych

Często rozmawiając z klientami widzimy jak różnią się nasze wizje dotyczące kolejności wykonywania prac instalacyjnych. Oczekiwania klientów dotyczą tego, aby wszelkie prace instalacyjne wykonane zostały przed pracami związanymi z tynkami. Taka wizja kolejności prac wydawać by się mogła rozsądna i właściwa, przecież nowoczesne instalacje są prowadzone w przestrzeniach izolacyjnych podłóg oraz pod tynkami ściennymi. Teoretycznie wykonanie wszystkich prac instalacyjnych przed tynkowaniem redukuje konieczność uszokdzeń wcześniej wykonanych powłok ściennych.

W praktyce korzyści płynące z wykonania prac instalacyjnych przed tynkowaniem gwarantujące wykonanie ścian „na gotowo” bez konieczności ich wykuwania celem zainstalowania rurociągów obarczone są ryzykiem powstania różnych trudnych do przewidzenia problemów. Uważamy, że większość prac instalacyjnych powinna być wykonana po wykonaniu tynków na ścianach i sufitach.
Poniżej wyszczególnione zostały najważniejsze zalet dotyczące takiej kolejności prac:

  • jeśli jest wykonany tynk mamy gotową płaszczyznę ściany co daje możliwość dokładnego wykonania podejść dla urządzeń sanitarnych w łazienkach i kuchniach
  • możliwe jest zainstalowania wszystkich grzejników bez ryzyka ich uszkodzenia i konieczności zdejmowania do tynkowania
  • możliwe jest zainstalowanie systemów ogrzewania podłogowego bez ryzyka ich uszkodzenia
  • mamy możliwość wykonania próby ciśnieniowej całego systemu hydraulicznego i pozostawienie instalacji na ciśnieniu próbnym na czas wykonania posadzek
  • szanujemy czas ekip budowlanych, którym wiele czasu zajmuje zabezpieczanie rozdzielaczy i inych składowych instalacji przed zabrudzeniem (najczęściej z marnym skutkiem)
  • redukujemy możliwość uszkodzenia rurociągów podczas prac budowlanych

Kiedy należy zrobić wyjątek?

  • czasami przed tynkami należy wykonać piony instalacyjne najczęściej kanalizacyjne dla piętra i ich odpowietrzenie (jeśli nie będą przygotowane do zabudowy)
  • ogrzewanie ścienne (czasem tego typu ogrzewanie jest wybierane z powodu deficytu mocy w przestrzeni łazienki)
Nasza firma posiada profesjonalne elektronarzędzia, m.in. bruzdownicą, która wykonuje nacięcie w ścianie w miejscu, gdzie ma biegnąć rura, bez konieczności tradycyjnego kucia.