Czym ogrzać swój dom?

To pytanie często trapi osoby budujące nowe obiekty od podstaw oraz osoby modernizujące istniejące instalacje, które wymieniają obecne źródło ciepła. Nasze rozważanie dotyczące tego, jakie źródło ciepła wybrać scharakteryzujemy, biorąc pod uwagę różne aspekty i oczekiwania klienta.

Koszty inwestycyjne

Koszty finansowe są jednym z ważniejszych, jeśli nie podstawowym kryterium związanym z wyborem urządzenia grzewczego. Chcąc wybrać właściwe dla siebie źródło ciepła, należy pamiętać o tym, że pierwszym kosztem jest zakup i zainstalowanie (z pewnością kosztowny moment). Zakupiwszy już urządzenie grzewcze lub też cały system grzewczy musimy jako użytkownicy corocznie ponosić wydatki finansowe związane z eksploatacją. Ważne jest, aby decydując się na  konkretne rozwiązanie zapewniające nam i naszym bliskim komfort cieplny brać obie składowe finansowe pod uwagę.

Poniżej zestawione zostały podstawowe wydatki dla różnych urządzeń grzewczych:

A. Kotłownie węglowe koły zasypowe (węgiel, drewno, biomasa). Relatywnie najtańsza grupa urządzeń dających energię cieplną. Tego typu rozwiązania stosowane były i często są w starszych budynkach oraz z przestarzałymi instalacjami grzewczymi ze względu na możliwość spalania w nich paliw tanich o złych parametrach technicznych. Składowe finansowe dla kotłów zasypowych to:

 • koszt zakupu i zainstalowania kotła
 • koszt opału 
 • koszt obsługi (duży wkład własny pracy związany ze składowaniem opału, dokładaniem opału do kotła, składowaniem popiołu, czyszczeniem kotła)

B. Kotłownie węglowe z kotłami automatycznymi (grupa urządzeń z podajnikami ślimakowymi i szufladowymi). Tego typu kotły stosowane od 15-20 lat ciągle udoskonalanie stanowią ciekawą propozycję dla klientów, którzy zamierzają korzystać z kotła węglowego dającego dużą elastyczność obsługi połączoną z niskimi nakładami dotyczącymi eksploatacji. Składowe finansowe dla tego typu urządzeń grzewczych będą podobne jak dla kotów zasypowych, lecz nieco bardziej rozbudowane:

 • koszt zakupu i zainstalowania kotła
 • koszt opału 
 • koszt obsługi (duży wkład własny pracy związany ze składowaniem opału, składowaniem popiołu, zredukowana ilość pracy dotyczącej bezpośredniej obsługi kotła- cykliczność prac eksploatacyjnych)
 • koszty serwisu, wydatki związane ze zużywaniem się ruchomych elementów układów podających (silników, napędów, ślimaków), zużywaniem się części narażonych na wysoką temperaturę płomienia. Takie naprawy realizowane są najczęściej przez wyspecjalizowanych serwisantów i raz na kilka lat z pewnością będą konieczne.

C. Kotłownie automatyczne na biomasę (kotły na pelet). Należą do grupy kotłów z podajnikami automatycznymi. W odróżnieniu od produktów z grupy „C” są urządzeniami spalającymi bardziej ekologiczne paliwo. Składowe finansowe są zbliżone względem kotłów automatycznych węglowych:

 • koszt zakupu i zainstalowania kotła
 • koszt opału 
 • koszt obsługi (duży wkład własny pracy związany ze składowaniem opału, składowaniem popiołu, zredukowana ilość pracy dotyczącej bezpośredniej obsługi kotła- cykliczność prac eksploatacyjnych)
 • koszty serwisu, wydatki związane ze zużywaniem się ruchomych elementów układów podających (silników, napędów, ślimaków), zużywaniem się części narażonych na wysoką temperaturę płomienia. Jednym z podzespołów, który się zużywa, a jest kosztowny to zapalarka. Takie naprawy realizowane są najczęściej przez wyspecjalizowanych serwisantów i raz na kilka lat z pewnością będą konieczne.

D. Kotłownie na olej opałowy. Jest to grupa urządzeń działających na olej opałowy lekki. Takie rozwiązanie daje dużą niezależność użytkownikowi. Ze strony finansowej wydatki rozkładają się następująco:

 • zakup i montaż źródła ciepłą
 • coroczny zakup paliwa (oleju opałowego)
 • obsługa serwisowa (coroczne wykonywanie prac serwisowych przez wykwalifikowany serwis)

E. Kotły na paliwa gazowe. W tej grupie znajdują się urządzenia zasilane zarówno gazem dostarczanym rurociągiem z sieci miejskiej oraz kotły zasilane gazem płynnym zmagazynowanym w zbiornikach umiejscowionych na posesjach klientów. W tej grupie urządzeń koszty nakładów finansowych będą już wyglądać inaczej niż to miało miejsce dla urządzeń grzewczych na paliwa węglowe, drzewne i pochodne. Podstawowe składowe finansowe to:

 • wydatki związane z wykonaniem opracowania projektowego oraz inne towarzyszące tym działaniom (np. Koszty geodezyjne, koszty opinia kominiarskich, koszty opinii przeciwpożarowych)
 • zakup i montaż źródła ciepła
 • zakup lub dzierżawa zbiornika na gaz płynny oraz ponoszenie wydatków związanych z koniecznymi odbiorami i przeglądami okresowymi w UDT (dotyczy kotłów zasilanych gazem płynnym)
 • koszty związane z zakupem gazu
 • coroczne wydatki dotyczące obsługi serwisowej. Prace wykonywane przez wykwalifikowanych serwisantów mające zapewnić prawidłowe, bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie kotła.

F. Pompy ciepła. Należą do grupy źródeł ciepła, które w ostatnich latach odnotowują szczególnie dynamiczny przyrost nowych instalacji. Należy wspomnieć, iż pompy ciepła dzielą się na dwie grupy (typu woda-woda, powietrze woda). Pierwszą grupę stanowią urządzenia pobierające energię z gruntu (z odwiertów, studni, lub rurociągów poziomych zakopanych poziomo na działce). Drugą grupę stanowią tzw. Pompy powietrzne, czyli urządzenia pobierające energię z powietrza, jakie nas otacza. Składowe finansowe, choć przedstawione wspólnie różnią się zasadniczo w przypadku obu rozwiązań pomp ciepła:

 • koszty opracowania projektowego oraz koszty towarzyszące (dotyczą pomp ciepła typu woda-woda) w przypadku wykonywania odwiertów
 • koszty związane z wykonaniem odwiertów dolnego źródła ciepła
 • zakup i montaż pompy ciepłą
 • koszty związane z eksploatacją (opłata za energię elektryczną potrzebną do zasilania pompy ciepła)
 • koszty obsługi serwisowej realizowanej przez wykwalifikowanych serwisantów

Proponuję zatem przed podjęciem ostatecznej decyzji dogłębnie zastanowić się i przeanalizować wszystkie aspekty dotyczące wyboru źródła ciepła. Najważniejsze przecież, aby podjęte decyzje okazały się właściwymi również po latach.